Zasady ochrony prywatności aplikacji CIĄŻA+ i DZIECKO+

Niniejsze Zasady ochrony prywatności zostały ostatnio zaktualizowane dnia 9 maj 2022 r.

Aplikacje Ciąża+ i Dziecko+ zawierają informacje na temat przebiegu ciąży i samopoczucia, a także informacje o rozwoju dziecka oraz spersonalizowane treści, komunikaty, wskazówki i inne usługi („Usługi”). Niniejsze Zasady ochrony prywatności mają przybliżyć użytkownikom praktyki dotyczące ochrony prywatności, jakie stosujemy wobec osób korzystających z naszych Usług, informując, jakiego rodzaju dane gromadzimy, dlaczego i jak je wykorzystujemy, a także jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą.

Niniejsze Zasady ochrony prywatności mają zastosowanie do danych osobowych, które są przetwarzane w aplikacjach kontrolowanych przez Philips Consumer Lifestyle B.V. lub dowolne z podmiotów stowarzyszonych lub zależnych tej spółki („Philips”, „nasze”, „my” lub „nas”).

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie części niniejszych Zasad dotyczą obydwu aplikacji.

Jakie informacje i dane osobowe gromadzimy i w jakich celach?

Otrzymujemy lub gromadzimy informacje i dane osobowe (opisane poniżej), podczas gdy świadczymy Usługi, w tym gdy użytkownicy uzyskują dostęp do aplikacji, pobierają je i instalują. Możemy wykorzystywać te dane osobowe w celu świadczenia Usług na podstawie zgody lub na żądanie użytkownika w ramach działań koniecznych wynikających z umowy, na potrzeby realizacji, świadczenia, udoskonalania, dostosowywania do indywidualnych potrzeb, wspierania i promowania naszych Usług w oparciu o nasz uzasadniony interes lub w celu realizacji zobowiązań prawnych, którym możemy podlegać. Brak zgody użytkownika na gromadzenie i przetwarzanie przez nas jego danych osobowych oznacza brak możliwości korzystania przez niego z Usług.

Wrażliwe dane osobowe
Zanim zarejestrujemy wrażliwe dane osobowe, poinformujemy o tym użytkownika i poprosimy go o wyrażenie na to jednoznacznej zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody obowiązującej do momentu jej wycofania.

Te dane obejmują:

Dziecko+ i Ciąża+
Przewidywany termin porodu
Płeć dziecka
Płeć użytkownika
Wiek użytkownika
Zdjęcie użytkownika
Lokalizacja użytkownika
Stopień pokrewieństwa użytkownika z dzieckiem
Data urodzenia dziecka
Zdjęcia wgrane przez użytkownika
Tygodniowe notatki użytkownika
Wpisy w dzienniku i wspomnienia użytkownika
Zapisy z wizyt lekarskich (tworzone przez użytkownika osobiste notatki, takie jak waga ciążowa, ciążowe ciśnienie krwi, tętno płodu, data i godzina wizyty oraz imię, nazwisko i specjalizacja lekarza)
Masa ciała matki

Ciąża+
Ulubione imiona dziecięce
Ruchy dziecka
Lista zakupów
Informacje o multiwitaminach i innych stosowanych produktach, w tym o rozpoznawanych markach
Lista zawartości torby do szpitala
Plan porodu
Lista rzeczy do zrobienia
Skurcze u matki
Zdjęcia brzucha ciążowego matki

Dziecko+
Imię dziecka
Zdjęcie dziecka
Etapy rozwoju dziecka
Aktywność dziecka
Dane dotyczące rozwoju dziecka
Dane dotyczące snu dziecka
Dane dotyczące karmienia dziecka
Dane dotyczące ząbkowania dziecka
Dane dotyczące przewijania dziecka
Leki podawane dziecku (tworzone przez użytkownika osobiste notatki, takie jak dawka, nazwa leku i informacje z etykiety)
Szczepienia dziecka (tworzone przez użytkownika osobiste notatki, takie jak nazwa szczepionki i reakcja)
Wizyty u pediatry (tworzone przez użytkownika osobiste notatki, takie jak masa ciała dziecka, data i godzina wizyty oraz nazwa i specjalizacja lekarza)
Dane dotyczące karmienia piersią przez matkę

Użytkownik może zapisywać powyższe dane w aplikacjach. Jeżeli użytkownik założy konto i wyrazi na to jednoznaczną zgodę, będziemy w sposób bezpieczny przechowywać jego dane. Dzięki temu będziemy w stanie zapewnić użytkownikowi bezpieczną kopię zapasową jego danych.

W zależności od opcji wybranych przez użytkowników, wykorzystujemy ich dane do przekazywania im informacji o przebiegu ciąży i samopoczuciu, a także informacji o rozwoju dziecka oraz spersonalizowanych treści, komunikatów i wskazówek. Robimy to, wysyłając użytkownikom wiadomości e-mail, powiadomienia typu push i wiadomości w aplikacjach.

Prosimy, by użytkownik nie przesyłał ani nie udostępniał nam żadnych innych wrażliwych danych osobowych (jak np. osobisty numer identyfikacyjny, informacje związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądy polityczne, wyznanie lub informacje o innych przekonaniach, dane dotyczące stanu zdrowia, charakterystyki biometrycznej lub genetycznej, karalności lub członkostwa w związkach zawodowych) za pośrednictwem aplikacji ani w inny sposób.

Dane konta
Gromadzimy dane osobowe użytkowników w momencie założenia przez nich konta. Można zalogować się do aplikacji za pomocą konta Philips lub konta w mediach społecznościowych, w tym konta Apple.

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować nazwę użytkownika, imię i nazwisko, wiek (opcjonalnie), adres e-mail, płeć (opcjonalnie), relację z dzieckiem (osoba spokrewniona lub przyjaciel), język, przewidywany termin porodu, lokalizację (miejscowość/kraj) oraz hasło. Przetwarzamy również informacje dotyczące korzystania z aplikacji, w tym dane sesji, login i dane uwierzytelniające, które wykorzystujemy na potrzeby zarządzania kontem użytkownika.

Jeśli użytkownik wybierze opcję logowania za pośrednictwem mediów społecznościowych, gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować podstawowy profil publiczny (np. zdjęcie profilowe, identyfikator, płeć, URL profilu, datę urodzin, stronę główną i lokalizację) oraz adres e-mail dla celów uwierzytelnienia. W takim przypadku dostawca mediów społecznościowych może gromadzić informacje na temat faktu, że użytkownik korzysta z aplikacji i loguje się do niej za pomocą swojego konta w mediach społecznościowych. Należy zapoznać się z polityką prywatności dostawcy mediów społecznościowych (np. Facebook, Google, Apple), by uzyskać informacje na temat stosowanych przez niego zasad ochrony prywatności.

Logując się za pośrednictwem Facebook, użytkownik zezwala Facebook na przetwarzanie następujących danych za pośrednictwem zestawu SDK aplikacji Facebook:

 • Dane konfiguracji. Po zalogowaniu się przez użytkownika Facebook wysyła regularne żądania w tle na potrzeby automatycznego zarządzania okresem ważności tokenu dostępu.

 • Informacje o błędzie. Facebook wychwytuje informacje o błędzie, w tym w trakcie inicjalizacji logowania. Mogą one obejmować ID użytkowników zalogowanych do aplikacji Facebook.

 • Dane krótkoterminowe. Facebook dokonuje pomiarów pewnej aktywności użytkowników dla celów kontroli oszustw i nadużyć. W odniesieniu do użytkowników, którzy nie są zalogowani do aplikacji Facebook, dane te są przechowywane przez bardzo krótki okres czasu.

Więcej szczegółów na temat sposobu wykorzystywania informacji przez serwis Facebook znajduje się w polityce prywatności serwisu. Facebook może przetwarzać dane w krajach znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika, które mogą nie zapewniać adekwatnej ochrony danych osobowych w świetle Rozporządzenia (UE) 2016/679.

Wykorzystujemy dane konta użytkownika na potrzeby utworzenia konta użytkownika i zarządzania nim oraz świadczenia spersonalizowanych Usług na rzecz użytkownika. Użytkownik może używać konta do bezpiecznego logowania się w aplikacji. Jeśli użytkownik utworzy konto Philips na potrzeby logowania się w aplikacji, prześlemy mu powitalną wiadomość e-mail w celu weryfikacji nazwy użytkownika i hasła. Będziemy również komunikować się z użytkownikiem w celu udzielania odpowiedzi na jego pytania, wysyłania powiadomień ściśle powiązanych z usługą bądź przesyłania bezpośredniej komunikacji marketingowej, na otrzymywanie której użytkownik wyraził zgodę. Użytkownik może też korzystać ze swojego konta Philips, by zamówić lub zarejestrować produkt lub usługę Philips, wziąć udział w promocji lub grze, w działaniach w mediach społecznościowych związanych z promocją Philips (na przykład kliknąć „Lubię to!” lub „Udostępnij”) i w testach produktów lub ankietach.

Pliki cookie i personalizacja

Przetwarzamy dane pochodzące z urządzenia mobilnego użytkownika i wykorzystujemy pliki cookie, tagi, piksele lub podobne technologie („Pliki cookie”) w celu świadczenia naszych Usług. Nasze Pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie urządzenia mobilnego użytkownika oraz gromadzenie informacji i danych osobowych. Przetwarzane przez nas informacje mogę obejmować dane urządzenia mobilnego (takie jak niepowtarzalne numery identyfikacyjne, dane dotyczące sesji i użytkowania, systemu operacyjnego, modelu i operatora, dane sieci oraz adresy IP) oraz dane aplikacji (takie jak nazwa i wersja aplikacji, dane dotyczące użytkowania, zdarzeń i odwiedzanych stron oraz informacje o sesji). Wykorzystywanie przez nas Plików cookie i gromadzenie informacji jest niezbędne do świadczenia naszych Usług.

Ciąża+

Korzystając z aplikacji, można wybrać jedną z 2 opcji.

 • Opcja srebrna
  Aplikacja wykorzystuje Pliki cookie, by gromadzić informacje na temat sposobu korzystania z aplikacji. Te dane obejmują zazwyczaj informacje na temat osoby korzystającej z aplikacji i/lub ciąży, takie jak przewidywany termin porodu (tydzień ciąży), wiek (opcjonalnie), adres IP i lokalizację oraz obszary aplikacji, z których użytkownik korzysta, a także informacje na temat urządzenia posiadanego przez użytkownika. Wykorzystujemy te dane, by przeprowadzać analizy aplikacji oraz oceniać zainteresowania i preferencje użytkowników, zapewniać im spersonalizowane doświadczenia na każdym etapie ciąży, wyświetlać reklamy kontekstowe oraz zapraszać użytkowników do udziału w opcjonalnych ankietach organizowanych przez nas lub inne firmy z grupy Philips. Udostępniamy informacje na temat korzystania z aplikacji, takie jak dane analityczne zdarzeń i niepowtarzalne identyfikatory, naszemu Partnerowi reklamowemu (Google), który pomaga nam wyświetlać treści i reklamy w aplikacji. Nasz Partner reklamowy wykorzystuje Pliki cookie i może niezależnie przetwarzać dane użytkowników. W razie pobrania aplikacji poprzez kliknięcie w reklamę Philips na platformie zewnętrznej możemy udostępniać niepowtarzalne identyfikatory i dane analityczne zdarzeń operatorowi takiej platformy na potrzeby pomiaru efektywności naszych reklam. Robimy to w sposób opisany w niniejszych Zasadach. Jeśli reklama w naszej aplikacji przekieruje użytkownika do witryny internetowej jednego z naszych partnerów, możemy korzystać z Plików cookie, by gromadzić anonimowe dane na temat sposobu interakcji z reklamą i z witryną internetową naszego partnera, oraz wykorzystać spostrzeżenia w celu pomiaru efektywności naszych kampanii.

 • Opcja złota
  Poza opisanymi powyżej rozwiązaniami aplikacja wykorzystuje też identyfikator reklamowy użytkownika. Umożliwia nam to przedstawianie użytkownikom treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i/lub spersonalizowanych reklam za pośrednictwem różnych kanałów, na podstawie oceny zainteresowań i preferencji użytkownika. W oparciu o identyfikator reklamowy użytkownika możemy wyświetlać bazujące na jego zainteresowaniach reklamy dotyczące produktów i usług Philips w naszej aplikacji lub za pośrednictwem zewnętrznych kanałów medialnych naszych partnerów, takich jak Facebook, Google i Pinterest. Nasz Partner reklamowy (Google) może niezależnie wykorzystywać identyfikator reklamowy użytkownika na potrzeby dalszej personalizacji reklam wyświetlanych w aplikacji. Użytkownik może w dowolnej chwili zmienić swoje preferencje w ustawieniach Aplikacji.

Dziecko+

Aplikacja wykorzystuje Pliki cookie, by gromadzić informacje na temat sposobu korzystania z aplikacji. Te dane obejmują zazwyczaj informacje na temat osoby korzystającej z aplikacji i/lub ciąży, takie jak przewidywany termin porodu (tydzień ciąży), wiek (opcjonalnie), adres IP i lokalizację oraz obszary aplikacji, z których użytkownik korzysta, a także informacje na temat urządzenia posiadanego przez użytkownika. Wykorzystujemy te dane, by przeprowadzać analizy aplikacji oraz oceniać zainteresowania i preferencje użytkowników, zapewniać im spersonalizowane doświadczenia na każdym etapie ciąży, wyświetlać reklamy kontekstowe oraz zapraszać użytkowników do udziału w opcjonalnych ankietach organizowanych przez nas lub inne firmy z grupy Philips. Udostępniamy informacje na temat korzystania z aplikacji, takie jak dane analityczne zdarzeń i niepowtarzalne identyfikatory, naszemu Partnerowi reklamowemu (Google), który pomaga nam wyświetlać treści i reklamy w aplikacji. Nasz Partner reklamowy wykorzystuje Pliki cookie i może niezależnie przetwarzać dane użytkowników. W razie pobrania aplikacji poprzez kliknięcie w reklamę Philips na platformie zewnętrznej możemy udostępniać niepowtarzalne identyfikatory i dane analityczne zdarzeń operatorowi takiej platformy na potrzeby pomiaru efektywności naszych reklam. Robimy to w sposób opisany w niniejszych Zasadach. Jeśli reklama w naszej aplikacji przekieruje użytkownika do witryny internetowej jednego z naszych partnerów, możemy korzystać z Plików cookie, by gromadzić anonimowe dane na temat sposobu interakcji z reklamą i z witryną internetową naszego partnera, oraz wykorzystać spostrzeżenia w celu pomiaru efektywności naszych kampanii.

Dane marketingowe
Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie komunikatów promocyjnych na temat produktów, usług, wydarzeń i promocji firmy Philips, które mogą go zainteresować na podstawie określonych preferencji i zachowania on-line, możemy wysyłać mu wiadomości o charakterze marketingowym i promocyjnym za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu i innych kanałów cyfrowych, takich jak aplikacje mobilne i media społecznościowe. Aby móc dostosować komunikaty do preferencji i zachowań użytkownika oraz w większym stopniu je spersonalizować, możemy analizować i łączyć dane osobowe użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie anulować wyrażoną zgodę i subskrypcję odnoszącą się do takich komunikatów.

Dane z ankiety

Udział w ankiecie wiąże się z tym, że gromadzimy dane osobowe użytkownika. Gromadzone przez nas dane osobowe obejmują udzielone odpowiedzi, które mogą odnosić się do opinii i doświadczeń użytkowników podczas korzystania z naszych Usług lub z usług podmiotów zewnętrznych, a także informacje na temat ciąży lub wszelkich innych kwestii związanych z macierzyństwem i opieką nad dzieckiem.

Przetwarzamy dane z ankiety w połączeniu z informacjami analitycznymi, które gromadzimy podczas korzystania przez użytkowników z naszych aplikacji. Wykorzystujemy te dane na potrzeby lepszego zrozumienia potrzeb użytkowników, a na podstawie wyciągniętych wniosków udoskonalamy nasze aplikacje oraz świadczone przez Philips usługi związane z macierzyństwem i opieką nad dzieckiem. W tym celu poddajemy analizie i łączymy w całość zgromadzone informacje i udzielone odpowiedzi.

Czasami organizujemy ankiety we współpracy z wybranymi partnerami zewnętrznymi. Udostępniamy naszym partnerom wyłącznie wyniki zbiorcze i wnioski. Wykorzystujemy je na przykład do zamieszczenia informacji, że „50% użytkowników naszej aplikacji ma nianię elektroniczną”. Dla jasności chcemy podkreślić, że żadne dane osobowe nie są udostępniane naszym partnerom.

Przeprowadzamy ankiety za pomocą narzędzia Survey Monkey. Survey Monkey przetwarza dane osobowe użytkowników w imieniu Philips w sposób zgodny z niniejszymi Zasadami.

Dane dotyczące pomocy technicznej
Użytkownik może udostępnić nam informacje związane ze sposobem, w jaki korzysta z naszych Usług, w tym dotyczące jego interakcji z firmą Philips, a także dane kontaktowe, które umożliwią nam świadczenie pomocy technicznej. W oparciu o nie obsługujemy i świadczymy nasze Usługi, w tym usługę pomocy technicznej, a także doskonalimy, usuwamy wady i personalizujemy nasze Usługi. Informacje otrzymane od użytkownika wykorzystujemy także do udzielania odpowiedzi na przesłane przez niego zapytania.

Dane łączone
Możemy łączyć dane osobowe użytkownika, w tym dane konta, inne dane udostępnione przez użytkownika, dane urządzenia, pliki cookie, dane dotyczące lokalizacji oraz dane zgromadzone podczas interakcji i korzystania przez użytkownika z kanałów cyfrowych Philips, takich jak media społecznościowe, witryny internetowe, wiadomości e-mail, aplikacje i produkty powiązane, adres IP, wiadomości wyświetlone przez użytkownika, a także dane dotyczące lokalizacji i witryn internetowych odwiedzanych przez użytkownika.

W zależności od wskazanych preferencji możemy analizować dane łączone w celu świadczenia Usług, na przykład przekazywania informacji dotyczących ciąży, samopoczucia i rozwoju dziecka oraz przedstawiania spersonalizowanych treści, wiadomości i wskazówek w sposób zgodny z niniejszymi Zasadami. Możemy również wykorzystywać te dane na potrzeby udoskonalania treści, funkcjonalności i użyteczności aplikacji i Usług oraz opracowywania nowych produktów i usług w dziedzinie macierzyństwa i opieki nad dzieckiem.

Dane dotyczące ocen i opinii

Jeśli użytkownik napisze opinię lub oceni aplikacje w sklepie z aplikacjami, możemy przetwarzać takie informacje na potrzeby odpowiedzi na komentarze i pytania użytkownika, zrozumienia odczuć użytkownika towarzyszących korzystaniu z aplikacji oraz poznania ogólnych wrażeń użytkownika w zakresie aplikacji i naszej marki, a także wykorzystać te spostrzeżenia w celu udoskonalenia aplikacji. Widoczna dla nas będzie tylko nazwa użytkownika w sklepie z aplikacjami, oceny, komentarze i wszelkie inne dane, które użytkownik postanowi nam udostępnić lub podać do wiadomości publicznej. O ile użytkownik nie zgłosi takiego żądania, nie powiążemy tych informacji z danymi uwierzytelniającymi konta użytkownika ani z żadnymi innymi posiadanymi przez nas danymi na jego temat. Po zgłoszeniu prośby o pomoc techniczną możemy wykorzystywać dane użytkownika na potrzeby śledzenia danego przypadku i przeprowadzenia użytkownika przez nasz proces pomocy technicznej w sposób zgodny z niniejszymi Zasadami.

Zezwolenia
Aplikacje mogą poprosić użytkownika o zezwolenie na dostęp do jego telefonu lub czujników (np. aparatu fotograficznego, Wi-Fi) bądź innych danych (np. zdjęć, terminarza lub kontaktów) znajdujących się na urządzeniu mobilnym użytkownika. Wykorzystujemy takie dane wyłącznie wtedy, gdy są niezbędne do świadczenia użytkownikowi Usług i wyłącznie za zgodą użytkownika.

 • Wi-Fi. Aplikacje wymagają połączenia Wi-Fi, by łączyć się z Internetem. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować połączenie Wi-Fi w ustawieniach swojego urządzenia mobilnego.

 • Aparat lub galeria (opcjonalnie). Na potrzeby dodawania zdjęć do swojego profilu aplikacje wymagają od użytkownika zezwolenia na dostęp do aparatu fotograficznego lub galerii zdjęć w urządzeniu mobilnym użytkownika.

 • Kalendarz (opcjonalnie). Aplikacje umożliwiają skopiowanie terminów wizyt do kalendarza urządzenia mobilnego.

 • Apple Health (opcjonalnie). Jeśli użytkownik korzysta z iOS, może upoważnić aplikację od odczytywania danych z aplikacji Apple Health oraz do zapisywania danych w aplikacji Apple Health. W zależności od określonych preferencji umożliwia to udostępnianie takich informacji, jak na przykład masa ciała. Rozwiązania w chmurze Philips nie są zsynchronizowane z Apple. Oznacza to, że wymiana danych odbywa się wyłącznie lokalnie w urządzeniu mobilnym użytkownika.

Udostępnianie danych osobowych użytkownika innym osobom lub podmiotom

Philips może udostępniać dane osobowe użytkownika usługodawcom zewnętrznym, partnerom biznesowym lub innym podmiotom zewnętrznym w sposób zgodny z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności i/lub obowiązującymi przepisami.

Podmioty stowarzyszone i usługodawcy
Możemy udostępniać dane użytkownika innym podmiotom Philips, które należą do Philips Group. Niektóre podmioty Philips mogą na przykład pomagać nam w zarządzaniu infrastrukturą aplikacji lub zapytaniami użytkowników. Dane użytkowników będą przetwarzane wyłącznie przez osoby, które niezbędnie potrzebują dostępu do takich danych w celu wykonywania swojej pracy. Współpracujemy również z podmiotami zewnętrznymi będącymi dostawcami usług, które pomagają nam administrować, świadczyć, doskonalić, analizować, personalizować, wspierać i rozpowszechniać nasze aplikacje.

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika następującym dostawcom usług:

 • Dostawcy infrastruktury IT, ankiet i usług w chmurze. Dostawcy ci dostarczają niezbędny sprzęt, oprogramowanie, usługi sieciowe, usługi przechowywania danych i usługi transakcyjne i/lub powiązane technologie wymagane w celu obsługi aplikacji i/lub świadczenia Usług.

 • Dostawcy usług analitycznych. Dostawcy ci dostarczają niezbędny sprzęt, oprogramowanie, usługi sieciowe, usługi przechowywania danych i usługi transakcyjne i/lub powiązane technologie wymagane w celu wykonywania analiz lub świadczenia Usług.

  • Google Firebase i/lub Google Analytics. Korzystamy z usług Google, by uzyskiwać raporty analityczne i analizy użytkowania odnoszące się do sposobu interakcji użytkownika z naszymi Usługami oraz by zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej aplikacji i jak aplikacja działa na urządzeniu mobilnym użytkownika, jaką ma wydajność i w jakich sytuacjach następują jej awarie, co pozwala nam na naprawę ewentualnych błędów, a także by testować modyfikacje i funkcje aplikacji i dzięki temu zrozumieć interakcje użytkownika z nimi. Będziemy również wykorzystywać informacje generowane przez aplikację na potrzeby sporządzania raportów z aktywności aplikacji.

  • Branch Metrics. Korzystamy z oprogramowania Branch Metrics, by wykorzystywać w aplikacji rozwiązania z obszaru głębokiego linkowania oraz analizować, w jaki sposób użytkownicy uzyskują dostęp do aplikacji i z niej korzystają. Wyprowadzone wnioski wykorzystujemy do udoskonalania aplikacji. W razie pobrania aplikacji poprzez kliknięcie na reklamę Philips na platformie jednego z naszych partnerów marketingowych, takich jak Facebook, Apple czy Google, i wyrażenia zgody, Branch będzie gromadzić dane pomiarowe reklam z urządzenia mobilnego użytkownika, w tym niepowtarzalne identyfikatory i dane analityczne klikniętej reklamy oraz dane o innych zdarzeniach w aplikacji (takich jak pierwsza instalacja, otwarcie i udostępnienie aplikacji poprzez funkcję udostępnienia w aplikacji). Na potrzeby poznania efektywności naszych kampanii reklamowych i pomiaru zaangażowania udostępniamy dotyczące użytkownika dane pomiarowe reklamy operatorowi platformy, na której zamieściliśmy reklamę, a on wykorzystuje następnie te dane do sporządzenia raportu na temat efektywności naszych reklam. Wyrażając zgodę na korzystanie z usług Branch, użytkownik zgadza się na udostępnianie dotyczących go danych pomiarowych reklamy operatorowi platformy, z poziomu której kliknął naszą reklamę, takiej jak Facebook, Apple czy Google, w zależności od przypadku, który będzie przetwarzał dane użytkownika zgodnie z własnymi zasadami ochrony danych oraz w krajach poza krajem zamieszkania użytkownika, które mogą nie zapewniać adekwatnej ochrony danych osobowych w świetle Rozporządzenia (UE) 2016/679.

Philips wymaga od dostawców usług zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych użytkowników, który odpowiada zapewnianemu przez nas poziomowi ochrony. Od naszych usługodawców wymagamy, by przetwarzali dane osobowe użytkowników wyłącznie w sposób zgodny z przekazanymi przez nas instrukcjami i wyłącznie w określonych celach wymienionych powyżej, by uzyskiwali dostęp do minimalnej ilości danych niezbędnej do świadczenia określonej usługi oraz by zapewniali bezpieczeństwo danych osobowych.

Inne podmioty zewnętrzne
Philips może również współpracować z podmiotami zewnętrznymi, które przetwarzają dane osobowe użytkownika do własnych celów. Należy uważnie przeczytać informacje o zasadach ochrony prywatności przez takie podmioty, ponieważ określają one ich praktyki w zakresie ochrony danych, w tym rodzaj gromadzonych danych osobowych oraz sposób ich wykorzystywania, przetwarzania i ochrony.

W przypadku gdy Philips udostępnia dane osobowe użytkownika podmiotowi zewnętrznemu, który wykorzystuje je do własnych celów, zgodnie z obowiązującymi przepisami przed udostępnieniem danych osobowych użytkownika Philips poinformuje o tym użytkownika i/lub uzyska jego zgodę.

W zależności od dokonanych przez użytkownika wyborów możemy udostępniać dotyczące go informacje i/lub dane osobowe następującym podmiotom zewnętrznym:

 • Zewnętrzne kanały medialne, w tym Facebook, Instagram i Pinterest, dla celów reklamowych. Udostępniamy identyfikator reklamowy urządzenia mobilnego użytkownika naszym partnerskim zewnętrznym kanałom medialnym na potrzeby prezentowania użytkownikowi reklam w środowiskach poszczególnych takich kanałów w sposób zgodny z niniejszymi Zasadami.

 • Platformy zewnętrzne, w tym Facebook, Apple i Google, dla celów pomiaru wskaźników reklam i atrybucji reklam. Udostępniamy tym podmiotom zewnętrznym niepowtarzalne identyfikatory i dane analityczne zdarzeń za pośrednictwem Branch Metrics na potrzeby zrozumienia efektywności naszych reklam, w sposób zgodny z niniejszymi Zasadami.

 • Partnerzy reklamowi, dla celów prezentowania treści i reklam w aplikacji.

  • Ciąża+. Korzystamy z rozwiązań Google na potrzeby prezentowania reklam w aplikacji. Google może łączyć dane zgromadzone za pośrednictwem aplikacji z innymi danymi zebranymi niezależnie przez Google z innych usług lub produktów. Dane analityczne zdarzeń i niepowtarzalne identyfikatory, takie jak identyfikator reklamowy urządzenia (tylko w Opcji złotej), są wysyłane do Google, co służy zapewnieniu, by reklamy i treści były bardziej spersonalizowane i w jak największym stopniu trafne. Użytkownik może otrzymywać reklamy produktów i usług niezwiązanych z Philips lub tematyką macierzyństwa i opieki nad dzieckiem. Podczas świadczenia swoich usług Google wykorzystuje pliki cookie na urządzeniu mobilnym użytkownika. Warunki i Polityka prywatności Google dotyczące tych usług dostępne są tutaj:
   https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl
   https://policies.google.com/privacy?hl=pl

  • Ciążą+ i Dziecko+. Korzystamy z usług Google, by przedstawiać użytkownikom w aplikacjach reklamy i treści oparte na algorytmach komputerowych. Informacje na temat sposobu konfiguracji aplikacji, takie jak informacje o trymestrze ciąży i relacji z dzieckiem, wraz z danymi analitycznymi zdarzeń i niepowtarzalnymi identyfikatorami, takimi jak identyfikator reklamowy urządzenia (dotyczy tylko Opcji złotej w przypadku aplikacji Ciąża+), są wysyłane do Google, co służy zapewnieniu, by reklamy i treści były bardziej spersonalizowane i w jak największym stopniu trafne. Użytkownik będzie otrzymywać treści i reklamy dotyczące produktów i usług z dziedziny macierzyństwa i opieki nad dzieckiem. Podczas świadczenia swoich usług Google wykorzystuje pliki cookie na urządzeniu mobilnym użytkownika. Google wykorzystuje ponadto technologię ustalania lokalizacji adresu IP w celu zapewnienia, by wszystkie reklamy były odpowiednio dostosowane do lokalizacji użytkownika. Warunki i Polityka prywatności Google dotyczące tych usług dostępne są tutaj:
   https://www.google.com/doubleclick/publishers/small-business/terms.html
   https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl
   https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 • Partnerzy biznesowi, na potrzeby umożliwienia użytkownikom subskrypcji ofert marketingowych naszych partnerów. Nawiązaliśmy współpracę z pewnymi wspaniałymi partnerami i dzięki temu możemy zaproponować użytkownikom udział w ich kampaniach marketingowych. Wybierając jednego lub kilku partnerów i klikając „Zarejestruj się!”, użytkownik upoważnia Philips do udostępnienia swoich danych kontaktowych (adres e-mail, imię, nazwisko), przewidywanego terminu porodu, danych urządzenia mobilnego (kraj, lokalizacja i system operacyjny) i upoważnienia (tekst i data zgody) wybranym partnerom na potrzeby otrzymywania od nich spersonalizowanych ofert zgodnie z wyborami dokonanymi przez użytkownika.

Aplikacja może zawierać łącza do innych witryn internetowych lub serwisów o podobnej tematyce. Jeżeli użytkownik zdecyduje się skorzystać z takiego łącza i opuścić aplikację, powinien pamiętać, że nie posiadamy kontroli nad takimi witrynami lub usługami zewnętrznymi. Informacje przekazywane przez użytkownika podczas korzystania z takich witryn internetowych podlegają postanowieniem zasad ochrony prywatności odpowiednich podmiotów zewnętrznych.

Jeżeli będzie to wymagane przez prawo lub konieczne do ochrony naszych praw, możemy udostępnić dane użytkownika organom publicznym i rządowym. 

Transgraniczny przesył danych
Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym z krajów, w których mamy siedziby lub w których zatrudniamy usługodawców. Korzystając z Usług, użytkownik wyraża zgodę na (ewentualny) transfer informacji do krajów poza swoim krajem zamieszkania, w których mogą obowiązywać inne przepisy w zakresie ochrony danych niż w kraju użytkownika. W pewnych okolicznościach sądy, agencje nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne lub organy bezpieczeństwa w takich innych krajach mogą być uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych użytkownika.

Jeżeli użytkownik znajduje się na terenie EOG, jego dane osobowe mogą być przesyłane do naszych podmiotów stowarzyszonych lub usługodawców w krajach spoza EOG, które uznawane są przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj). W odniesieniu do transferów z EOG do krajów nieuznawanych przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych, takich jak Stany Zjednoczone, na potrzeby ochrony danych osobowych użytkowników wdrożyliśmy stosowne środki, takie jak nasze Wiążące zasady firmowe dotyczące danych klientów, dostawców i partnerów biznesowych i/lub standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską. Można uzyskać kopię tych zasad, klikając w powyższy link lub kontaktując się z nami tutaj.

Jak długo przechowujemy dane użytkownika?
Przechowujemy dane osobowe użytkownika przez taki okres, przez jaki jest to konieczne lub dozwolone w świetle celów, dla których te dane są gromadzone. Kryteria, na podstawie których definiujemy okresy przechowywania danych, obejmują: (i) długość czasu, przez jaki użytkownik korzysta z aplikacji i Usług; (ii) czy podlegamy określonemu obowiązkowi prawnemu; (iii) czy zachowanie danych jest wskazane w świetle naszej pozycji prawnej (na przykład w odniesieniu do stosownego statusu ograniczeń, sporu sądowego lub postępowań wyjaśniających prowadzonych przez organy regulacyjne). W każdym wypadku zachowamy dane konta użytkownika, dopóki posiada konto i z niego korzysta. Przechowujemy dane przekazane nam przez użytkownika do momentu odwołania przez niego zgód udzielonych w aplikacji. Po 3 latach braku aktywności i niekorzystania z aplikacji zapytamy użytkownika, czy chce, byśmy nadal przechowywali jego dane osobowe. Umożliwimy użytkownikowi wyrażenie zgody na dalsze przechowywanie przez nas jego danych osobowych w ciągu 3 miesięcy. Jeżeli po próbach kontaktu z naszej strony nie otrzymamy zgody użytkownika, usuniemy jego dane osobowe po upływie łącznie 3 lat i 3 miesięcy.

Prawa i decyzje użytkownika

Aby przesłać żądanie dostępu, modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania przekazanych nam wcześniej danych osobowych lub aby przesłać żądanie otrzymania kopii swoich danych osobowych w formacie elektronicznym dla celów przesłania ich do innej firmy (w zakresie, w jakim to prawo do przenośności danych jest gwarantowane przez stosowne przepisy), należy skontaktować się z nami tutaj. Udzielimy odpowiedzi na przesłane zapytanie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

W zapytaniu należy jednoznacznie określić, jakich danych osobowych dotyczy żądanie dostępu, modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania. Ze względu na ochronę użytkownika możemy realizować tylko te żądania odnoszące się do danych osobowych związanych z kontem użytkownika, które otrzymamy z adresu e-mail lub za pośrednictwem innych danych konta użytkownika. Konieczna może być też weryfikacja tożsamości użytkownika przed zrealizowaniem jego żądania. Dołożymy starań, by zrealizować żądanie użytkownika w najkrótszym wykonalnym terminie.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe użytkownika na potrzeby świadczenia usług na określonych przez nas warunkach, możemy nie być w stanie świadczyć usług, o ile nie otrzymamy danych użytkownika. Przetwarzając dane w oparciu o nasz uzasadniony interes, zapewniamy, by przetwarzanie danych nie odbywało się kosztem prawa do prywatności i interesów użytkownika. Przetwarzając dane w oparciu o zgodę użytkownika, mamy na uwadze, że użytkownik może wycofać ją w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych wykonanych przed wycofaniem zgody.

Chronimy dane osobowe użytkowników

Poważnie podchodzimy do naszego obowiązku ochrony danych powierzanych przez użytkowników firmie Philips przed przypadkową lub nieautoryzowaną modyfikacją, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem. Philips stosuje szereg technologii zabezpieczających oraz środki techniczne i organizacyjne na potrzeby ochrony danych użytkowników. W tym celu wdrażamy między innymi środki kontroli dostępu, a także wykorzystujemy zapory ogniowe i protokoły bezpieczeństwa.

Specjalna informacja dla rodziców

Choć Usługi nie są przeznaczone dla dzieci (zgodnie z definicją według stosownych przepisów), Philips przestrzega obowiązującego prawa w sytuacjach, gdy wymaga ono zgody rodzica lub opiekuna prawnego przed rozpoczęciem gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych dzieci. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność dzieci oraz zdecydowanie zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do czynnego nadzorowania zainteresowań i aktywności dzieci w Internecie.

Jeżeli rodzic lub opiekun prawny dowie się, że jego dziecko udostępniło nam bez jego zgody swoje dane osobowe, prosimy o kontakt z nami pod adresem tutaj. Jeżeli my uzyskamy informacje, że dziecko udostępniło nam swoje dane osobowe, usuniemy te dane z naszych zbiorów.

Zmiany niniejszych Zasad ochrony prywatności

Świadczone przez nas Usługi mogą podlegać okresowym zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Z tego względu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub okresowego aktualizowania niniejszych Zasad ochrony prywatności. Podczas każdej aktualizacji niniejszych Zasad ochrony prywatności będziemy również umieszczać informację o dacie ostatniej aktualizacji na początku dokumentu. Zachęcamy do tego, by regularnie zapoznawać się z najnowszą wersją niniejszych Zasad ochrony prywatności.

Zmienione Zasady ochrony prywatności wchodzą w życie z chwilą publikacji. Jeśli użytkownik nie akceptuje nowych Zasad, powinien zmienić swoje ustawienia lub zaprzestać korzystania z naszych Usług. Dalsze uzyskiwanie dostępu do naszych Usług lub korzystanie z nich po wejściu w życie tych zmian jest równoznaczne z potwierdzeniem, że użytkownik został poinformowany o aktualizacji Zasad ochrony prywatności.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Zasad ochrony prywatności lub sposobu wykorzystywania danych osobowych użytkownika przez Philips można skontaktować się z nami (w tym z naszym inspektorem ochrony danych i/lub przedstawicielem ds. ochrony danych) tutaj. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w jego kraju lub regionie.

Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Holandia

Dodatkowe informacje dla mieszkańców stanu Kalifornia

Zgodnie z punktem 1798.83 kalifornijskiego Kodeksu cywilnego nasi klienci, którzy są mieszkańcami stanu Kalifornia, mogą zażądać i otrzymać od nas raz w roku bezpłatnie informacje o ewentualnych danych osobowych, które ujawniliśmy podmiotom zewnętrznym do celów marketingu bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym. W stosownych przypadkach informacje te będą zawierać listę kategorii udostępnionych danych osobowych, a także nazwy i adresy wszystkich podmiotów zewnętrznych, którym udostępniliśmy dane w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Mieszkańcy stanu Kalifornia, którzy chcieliby zgłosić takie żądanie, mogą zrobić to za pośrednictwem naszej witryny internetowej dotyczącej prywatności: https://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html.

Na mocy kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. („CCPA”) przekazujemy wymienione poniżej informacje na temat określonych kategorii danych osobowych mieszkańców stanu Kalifornia, które gromadzimy i przetwarzamy za pośrednictwem aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe zgodnie z CCPA w innych kontekstach, proszę przejść tutaj. Na mocy CCPA „dane osobowe” to informacje, które umożliwiają identyfikację tożsamości konkretnego mieszkańca lub gospodarstwa domowego w stanie Kalifornia, odnoszą się do niego lub w uzasadniony sposób mogą zostać z nim powiązane.

Źródła danych osobowych

Gromadzone przez nas dane osobowe pochodzą z:

 • Naszych interakcji z użytkownikami za pośrednictwem aplikacji

 • Naszych podmiotów stowarzyszonych

Gromadzenie i ujawnianie danych osobowych

W poniższej tabeli przedstawiono, jakie kategorie danych osobowych dotyczących mieszkańców stanu Kalifornia zamierzamy gromadzić oraz jakie kategorie danych osobowych zgromadziliśmy i ujawniliśmy dla celów naszej biznesowej działalności operacyjnej w ciągu poprzednich 12 miesięcy.

Kategorie danych osobowych Kategorie podmiotów zewnętrznych, którym dane osobowe zostały ujawnione dla celów biznesowej działalności operacyjnej
Dane identyfikujące, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres IP oraz inne dane identyfikujące związane z aktywnością on-line Nasze podmioty stowarzyszone i zależne; zaufani usługodawcy zewnętrzni; partnerzy biznesowi; zewnętrzni sponsorzy loterii, konkursów i podobnych promocji; dostawcy konta użytkownika w mediach społecznościowych, w połączeniu z wybraną opcją udostępniania w mediach społecznościowych, zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności
Dane osobowe zgodne z definicją w kalifornijskiej ustawie o dokumentacji konsumentów, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Nasze podmioty stowarzyszone i zależne; zaufani usługodawcy zewnętrzni i partnerzy biznesowi, zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności
Chronione klasy danych na mocy prawa stanu Kalifornia lub prawa federalnego, takie jak wiek i główny język Nasze podmioty stowarzyszone i zależne; zaufani usługodawcy zewnętrzni i partnerzy biznesowi, zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności
Informacje o aktywności w Internecie lub w sieci, takie jak historia przeglądanych stron i interakcje z naszymi usługami on-line Nasze podmioty stowarzyszone i zależne; zaufani usługodawcy zewnętrzni i partnerzy biznesowi, zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności
Dane geolokalizacyjne, takie jak informacje o lokalizacji urządzenia Nasze podmioty stowarzyszone i zależne; zaufani usługodawcy zewnętrzni i partnerzy biznesowi, zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności
Wnioski wyciągnięte z wszelkich wymienionych powyżej danych osobowych na potrzeby utworzenia profilu użytkownika, na przykład indywidualne preferencje, zachowania i charakterystyka Nasze podmioty stowarzyszone i zależne oraz zaufani usługodawcy zewnętrzni, zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności

Wykorzystywanie danych osobowych

Wykorzystujemy te kategorie danych osobowych na potrzeby prowadzenia naszej działalności biznesowej oraz zarządzania nią i utrzymywania jej, zapewniania naszych produktów i usług oraz osiągania naszych celów biznesowych, jak opisano powyżej w punkcie „Jakie informacje i dane osobowe gromadzimy i w jakich celach?”.

Nie sprzedajemy ani nie sprzedaliśmy danych osobowych w ciągu poprzednich 12 miesięcy, zgodnie z definicją „sprzedaży” w ustawie CCPA. Nie sprzedajemy danych osobowych osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia.

Prawa i żądania użytkowników

Mieszkańcy stanu Kalifornia mogą zażądać od nas:

 • Ujawnienia następujących informacji odnoszących się do okresu 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie żądania:

  • kategorie danych osobowych gromadzonych na ich temat oraz kategorie źródeł, na podstawie których zgromadziliśmy takie dane osobowe;

  • poszczególne fragmenty danych osobowych zgromadzonych na ich temat;

  • biznesowe lub komercyjne cele gromadzenia danych osobowych na ich temat (w stosownych przypadkach); oraz

  • kategorie ich danych osobowych, które w inny sposób udostępniliśmy lub ujawniliśmy, oraz kategorie podmiotów zewnętrznych, którym udostępniliśmy lub ujawniliśmy takie dane osobowe (w stosownych przypadkach).

 • Usunięcia danych osobowych zgromadzonych na ich temat.

Aby zgłosić żądanie ujawnienia informacji lub usunięcia danych na zasadach opisanych powyżej, należy skontaktować się z nami pod adresem https://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html lub pod numerem (866) 309-3263. Dokonamy weryfikacji żądania i odpowiemy na nie w sposób opisany w punkcie „Prawa i decyzje użytkowników” oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, uwzględniając rodzaj i stopień wrażliwości danych osobowych, których dotyczy żądanie. Być może będziemy musieli zażądać od użytkownika podania dodatkowych danych osobowych, takich jak adres e-mail, adres korespondencyjny lub numer telefonu, by zweryfikować tożsamość użytkownika na potrzeby ochrony przed fałszywymi żądaniami. W razie zgłoszenia żądania usunięcia danych możemy poprosić użytkownika o weryfikację żądania, zanim usuniemy jego dane osobowe.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wolności od niezgodnej z prawem dyskryminacji w zakresie wykonywania swoich praw na mocy ustawy CCPA.

Upoważnieni przedstawiciele

Aby zgłosić żądanie w charakterze upoważnionego przedstawiciela w imieniu mieszkańca stanu Kalifornia, można skorzystać z jednej z metod wskazanych powyżej. W ramach naszego procesu weryfikacji możemy zażądać przedstawienia następujących uprawnień (w stosownych przypadkach):

 • Dowód rejestracji przez Sekretarza Stanu Kalifornia na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w Kalifornii

 • Pełnomocnictwo uzyskane od mieszkańca stanu Kalifornia na mocy artykułów 4000-4465 Kodeksu spadkowego

 • Pisemne zezwolenie poświadczające, że mieszkaniec stanu Kalifornia upoważnił pełnomocnika do złożenia tego żądania w jego imieniu. Takie zezwolenie musi być podpisane (podpis fizyczny lub e-podpis) przez mieszkańca stanu Kalifornia

Jeżeli przedstawiciel składa żądanie w imieniu mieszkańca stanu Kalifornia, przy czym nie przekazał nam pełnomocnictwa od mieszkańca stanu Kalifornia na mocy artykułów 4000-4465 Kodeksu spadkowego, możemy zażądać od mieszkańca stanu Kalifornia również:

 • Przekazania przedstawicielowi pisemnego zezwolenia podpisanego przez mieszkańca stanu Kalifornia i poświadczającego, że przedstawiciel składa żądanie w jego imieniu

 • Weryfikacji tożsamości mieszkańca stanu Kalifornia bezpośrednio przez nas

 • Przekazania nam bezpośrednio potwierdzenia, że mieszkaniec stanu Kalifornia udzielił przedstawicielowi zezwolenia na zgłoszenie tego żądania